torsdag 7 februari 2013

Teknokratens mecka

"..Det finns ett kontrakt mellan stat och medborgare: De ordnar med inre och yttre säkerhet, jag följer lagar och betalar skatt. Staten löser inte längre sin del" - Twitteranvändaren @EODWehrwolf

Jag har ställt mig samma fråga flera gånger innan jag ens satte den på pränt. "- Varför en blogg till på internet?" och framförallt, varför älta försvarsfrågor som ingen egentligen bryr sig om?

Mitt enkla svar på min egna frågeställning är att det behövs någon som förklarar, och förtydligar försvarsfrågor för den stora massan. Något som framförallt är viktigt att beskriva är hur de politiska besluten faktiskt påverkar försvarsmakten rent praktiskt. Besluten lindas ofta in och slätas över med hjälp av ett komplexa formuleringar och beskrivningar som endast den med god förförståelse begriper sig på.

Reaktionerna på ÖB´s uttalande som publicerades den 31 december 2012 i SvD, att Sverige endast kan försvara sig en vecka, har "tagit hus i helvete". Uttalandet påvisar i min mening att försvarsfrågor har en ganska stor folklig förankring, förutsatt att de konkretiseras och blir därmed greppbara för alla invånare. Uttalandet ledde till att flera tidningsredaktioner skrev kring försvarsfrågor i sina ledarspalter. Senast försvarsfrågor hade sådant genomslag måste varit på 1990-talet.

De flesta bloggarna och opinionsbildare i dessa frågor har enorma ämnes- och sakkunskaper. Men många gånger är budskapet endast begripligt om man har en relativt god förförståelse. Försvarsfrågor är komplexa och ofta tvärvetenskapliga. Teknik, statsvetenskap, historia, krigsvetenskap är några exempel på ämnen den intresserade måste ha ganska god kunskap kring för att kunna förstå och ta till sig debatterna.

Sammanfattningsvis, från politiskt håll redogörs beslut och olika inriktningsdebatter på ett språk som knappt någon utanför försvarsdepartementet eller försvarsmakten begriper sig på. Politikernas motpol utgörs i huvudsak av olika bloggare. Debatten som leds av bloggarna online börjar bli en predikan för de redan troende. De troende med förförståelse.

Debatten begränsas avsevärt genom detta, det är helt enkelt teknokraternas mecka,  till politikernas stora förtjusning. Den tysta ansvarslösa demonteringen av den svenska försvarsmakten kan därmed fortsätta relativt obehindrat.

Bloggens huvudsakliga syfte är att göra det komplexa och diffusa i försvarsdebatten konkret och begripligt. Bloggen kommer ta upp grunderna i militärstrategi, samt förklara den militära utvecklingen ur ett historiskt och nutida perspektiv. Initialt kommer de politiska aspekterna lämnas utanför, då fokus ligger på att skapa en förståelse för läsaren kring den den moderna försvarsmakten och dess behov.

Slutligen några ord kring mitt val av pseudonym och användarnamn. "Harry Winter" är valt av i huvudsak nostalgiska skäl. Bloggens namn, och mitt användarnamn på twitter, @betongblandare, är en referens till de svenska försvarsansträngningarna under stora delar av andra världskriget samt det kalla kriget. En tid då betongen blandades för att konstruera anläggningar och infrastruktur för att försvara vårt land!

/HW

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar